สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คณะกรรมการ ประเมินองค์การมาตารฐานดีเด่น ระดับสถานศึกษา จังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการ ประเมินองค์การมาตารฐานดีเด่น ระดับสถานศึกษา จังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2560

ณ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน สร้างสมภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี

Tags :

view