สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกระบี่ ในระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกระบี่

ในระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560

ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ผลการประกวด วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ


Tags :

view