สร้างเว็บEngine by iGetWeb.comประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

เปิด-รับ สมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแตบัดนี้-ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ผู้สมัครที่มีรายชื่อ ในระดับ ปวช.เข้าทดสอบ
ความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ ในวันที่ 2 เมษายน 2561
ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00  น.   ณ ตึกพาณิชยกรรม วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม นายประสงค์   ชูวิจิตร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อและผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้่ความถนัดทางวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อและผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้่ความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม)

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อและผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้่ความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร 1   2  3

อ่านต่อ
ส่งรายงานการับ-การจ่ายเงิน  รายงานงบทอลองจ่ายรายเดือน มีนาคม 2561

ส่งรายงานการับ-การจ่ายเงิน รายงานงบทอลองจ่ายรายเดือน มีนาคม 2561

 

ส่งรายงานการับ-การจ่ายเงิน รายงานงบทอลองจ่ายรายเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561  ให้มารายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 ให้มารายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 ให้มารายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ดาวน์โหลดเอกสาร      1 ...

อ่านต่อ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อและผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อและผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อและผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร ช่างยนต์     ไฟฟ้ากำลัง  &...

อ่านต่อ