สร้างเว็บEngine by iGetWeb.comประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

เปิด-รับ สมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2561 นักเรียนโควต้ารายงานตัว วันที่ 11 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด 1 2
 นายประสงค์   ชูวิจิตร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม


รายงาน งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561  เรื่อง ส่งรายงานการรับ-การจ่ายเงิน

รายงาน งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง ส่งรายงานการรับ-การจ่ายเงิน

 

รายงาน งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง ส่งรายงานการรับ-การจ่ายเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร 1  2  3  4  5  6  7

อ่านต่อ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 1&n...

อ่านต่อ
รายงานและติดตามนักเรียน นักศึกษา  ที่ยังไม่ดำเนินการคืนหนังสือห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานและติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ดำเนินการคืนหนังสือห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560

 

รายงานและติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ดำเนินการคืนหนังสือห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 1   2  3 

อ่านต่อ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ