สร้างเว็บEngine by iGetWeb.comประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

เปิด-รับ สมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแตบัดนี้-ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ผู้สมัครที่มีรายชื่อ ในระดับ ปวช.เข้าทดสอบ
ความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ ในวันที่ 2 เมษายน 2561
ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00  น.   ณ ตึกพาณิชยกรรม วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม นายประสงค์   ชูวิจิตร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม


ขออนุญาตินำรายงานงบทดลอง  งบประจำเดือน มิถุนายน 2561 งบประมาณ พ.ศ. 2561

ขออนุญาตินำรายงานงบทดลอง งบประจำเดือน มิถุนายน 2561 งบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ขออนุญาตินำรายงานงบทดลอง งบประจำเดือน มิถุนายน 2561 งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร   1  2  3  4  5  6  7

อ่านต่อ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม  เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง  /หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง  /หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง /หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง /หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง /หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง /หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ดาวน...

อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายและการยืมเงินราชการของวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ประจำปีงบประมาณ 2561

แนวทางปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายและการยืมเงินราชการของวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ประจำปีงบประมาณ 2561

 

แนวทางปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายและการยืมเงินราชการของวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ประจำปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ส่งรายรับ-รายจ่าย  จัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2561

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ส่งรายรับ-รายจ่าย จัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2561

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ส่งรายรับ-รายจ่าย จัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2561 ดาวโหลดเอกสาร  1      2      3     ...

อ่านต่อ