สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาว์นโหลด นายกษิดิฎฐ์ คำศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม


ประกาศจังหวัดกระบี่   เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ/หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ/หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

  

ประกาศจังหวัดกระบี่  เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ/หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ดาว์นโหลดเอกสาร

อ่านต่อ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ภาษาไทย

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ภาษาไทย

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ภาษาไทย ดาว์นโหลด

อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายเดือน (ครูภาษาไทย) ดาว์นโหลดเอกสาร

อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดกระบี่  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารชั่วคราว  เป็นสถาบันสปาคลองท่อมเมืองน้ำพุร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  ดาว์นโหลดเอกสาร

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารชั่วคราว เป็นสถาบันสปาคลองท่อมเมืองน้ำพุร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ดาว์นโหลดเอกสาร

 

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารชั่วคราว เป็นสถาบันสปาคลองท่อมเมืองน้ำพุร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ดาว์นโหลดเอกสาร

อ่านต่อ