สร้างเว็บEngine by iGetWeb.comสุขสว่างกลางใจด้วย คำสอนของพ่อ

ดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทจากพระราชดำรัสอันล้ำค่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๓
 นายประสงค์   ชูวิจิตร์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกวดราคาชุดช่อมบำรุงช่วงล่างยานยนต์และวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกวดราคาชุดช่อมบำรุงช่วงล่างยานยนต์และวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกวดราคาชุดช่อมบำรุงช่วงล่างยานยนต์และวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม มีความประสงค์จะประกวดราค...

อ่านต่อ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม  เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ ตามคำสั่งวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ที่ 561/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ...

อ่านต่อ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม  เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างสอน (รายเดือน)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างสอน (รายเดือน)

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างสอน (รายเดือน) ด้วยวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคค...

อ่านต่อ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม  เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ