สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

 

ชื่อภาษาอังกฤษ Klongtom  Industrial  and  Community  Education  College

 

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 90 หมู่ที่ 9

 

       ตำบล คลองท่อมใต้  อำเภอ/เขต  คลองท่อม รหัส 81120

โทรศัพท์     โทร.  075-702762

 

โทรสาร      โทร.  075-702764

 

เว็บไซต์      www.vk-ktic.com

เนื้อที่สถานศึกษา

 

..136..... ไร่

 

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น

23

หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 56 ห้อง ได้แก่

ป้อมยาม

จำนวน 1 หลัง

อาคารชั่วคราว/อาคารอำนวยการ

จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง

อาคารหอประชุม

จำนวน 1 หลัง

อาคารชั่วคราว

จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง

อาคารชั่วคราว/เทคนิคพื้นฐาน

จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง

อาคารชั่วคราว/บ้านพัก

จำนวน 3 หลัง

อาคารห้องน้ำด้านหน้า

จำนวน 6 หลัง 22 ห้อง

อาคารโรงอาหาร

จำนวน 1  หลัง

อาคารเรียน/แผนกพาณิชยการ

จำนวน 1 หลัง 18 ห้อง

อาคารเรียน/แผนกอุตสาหกรรม

จำนวน 3 ชั้น 1 หลัง

ศาลาที่พัก                      จำนวน 4 หลัง

รายละเอียดที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ปี 2556
รายละเอียดที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ปี 2557

บรรยากาศภายในวิทยาลัย
ป้ายวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

  
ทางเข้าวิทยาลัย

พระวิษณุหน้าตึกอำนวยการ


ต้นไม้อันร่มรื่นตลอดทางเดิน


บรรยากาศหอประชุม


ตึกอาคารเรียน

view