สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                                                         แผนกวิชาช่างยนต์

ชื่อ - สกุล  

วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง 

รูปภาพ

นายสุวัฒชัย  ค้าของ

คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายอุดร  แก้วถาวร ศษ.ม บริหารการศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายชยุต  คงเมือง คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูประจำแผนก
นายพิธากร  นบนอบ อส.บ.เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ(เครื่องกล) ครูประจำแผนก
view