สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                                               แผนกวิชาการบัญชี

ชื่อ - สกุล  

วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง 

รูปภาพ


นายชินาธิป  ศรีสุขใส


บช.บ. บัญชี


หัวหน้าแผนก


นางศรีสุดา  ยงกิจ


คบ.ธุรกิจศึกษา


ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

นางปุณญิศา  ศรีสุขใส

  บช.บ บัญชี

ครูประจำแผนก


view