สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม  เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ

ตามคำสั่งวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ที่ 561/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ)

จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

ผลการพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังนี้ คือ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Tags :

view