สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกวดราคาชุดช่อมบำรุงช่วงล่างยานยนต์และวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เรื่อง ประกวดราคาชุดช่อมบำรุงช่วงล่างยานยนต์และวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

เรื่อง ประกวดราคาชุดช่อมบำรุงช่วงล่างยานยนต์และวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างยานยนต์และวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินสดทั้งสิ้น 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)   ตามรายการดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร 1   2   3

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view