สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายวิชา
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI  รหัสวิชา 2201-2412
วิชาหลักการเขียนโปรแกรม  รหัสวิชา 2201-2410

วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กช์โหมด (ด้วยภาษาซี)  รหัสวิชา 2201-2411
วิชา
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (MS-Power Point 2007)  รหัสวิชา  2201 – 2406
ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ(3000-1601) 

ข้อมูลครูผู้สอน

ผลงานนักเรียน
นางสาวชุติมา นามสกุล หนูไชยทอง


view