สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


สิ่งประดิษฐ์พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เครื่องล้างขัดผิวขมิ้นสำหรับบดเครื่องแกง
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม    อาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่   
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  จากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ้นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ  เมื่อวันที่  8-11  มีนาคม 2555
ณ  ห้างสรรพสินค้า  เดอะมอลล์  สาขาบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร

ที่มาของสิ่งประดิษฐ์      
           จากการที่เครื่องล้างถั่วลิสง “ใต้ดิน ๒๐๐๔” ของวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ และได้รับรางวัลชมเชยในระดับชาติ ต่อมาได้นำไปใช้ล้างถั่วลิสงให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้ผลิตถั่วคั่วทรายขายเป็นสินค้า OTOPต่อมาผู้ใหญ่บ้านหมู่      ตำบลนาพรุ ได้ไปเห็นเครื่องล้างถั่วลิสง “ใต้ดิน ๒๐๐๔” ของคณะผู้ประดิษฐ์ จึงมาติดต่อให้ทางผู้ประดิษฐ์ช่วยประดิษฐ์เครื่องล้างขมิ้นให้กับกลุ่มแม่บ้านนาพรุ ทั้งนี้เนื่องจากกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแต่การล้างขมิ้นต้องใช้แรงงาน เสียเวลา และสิ้นเปลืองน้ำ ทางคณะผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาปรับปรุงเครื่องล้างถั่วลิสง ให้สามารถล้างขมิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทางกลุ่มแม่บ้าน (อบต.)ได้ขอให้ทางผู้ประดิษฐ์สร้างเครื่องล้างขมิ้นไปไว้ประจำที่กลุ่มผลิตเครื่องแกงแล้ว ๑ เครื่อง
2. วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ของผลงาน
           1. ใช้ล้างขมิ้นให้สะอาดสามารถบดผสมเป็นเครื่องแกงหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขมิ้นเป็นวัตถุดิบ  ในคราวละมากๆ เช่น กลุ่มผลิตเครื่องแกงOTOP  หรืออุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช้ขมิ้นเป็นวัตถุดิบ
           2. ลดต้นทุนในการผลิต เพราะประหยัดเวลาและแรงงานในการทำความสะอาดขมิ้น
           3. ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพราะใช้ระบบน้ำหมุนเวียนไม่ก่อให้เกิดมลภาวะจากน้ำเสีย
3. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
       1. คุณลักษณะทั่วไป
            เป็นเครื่องล้างขมิ้นที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดเวลา พลังงานและแรงงานในการล้างขมิ้นสำหรับทำเครื่องแกง นอกจากนี้เป็นเครื่องที่ประหยัดน้ำเพราะใช้ระบบหมุนเวียน จึงเป็นเครื่องที่ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะใช้ระบบน้ำหมุนเวียนไม่ก่อให้เกิดมลภาวะจากน้ำเสีย
       2. คุณลักษณะเฉพาะ
            2.1 โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส กว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๑๕๐ ซม.
            2.2 ภายในถังล้างมีชุดแปรงขัดทำความสะอาดจำนวน ๓ ชุด
            2.3 ตัวเครื่องมีวาล์วควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ของระบบน้ำ และไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยขณะเครื่องทำงาน
            2.4 ตัวเครื่องมีสลักล็อกถังและพวงมาลัยสำหรับควบคุมถังล้าง
            2.5 มีถังสำหรับกรองเปลือกขมิ้นที่มาจากการล้าง
            2.6 มีรางสำหรับรองรับขมิ้นที่จะนำไปใช้บดเครื่องแกง

view