สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ปีการศึกษา  2555
ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ
ชื่อผลงาน
เครื่องฟักไข่ระบบอากาศไหลวนแบบพอเพียง
(ควบคุมอุณหภูมิและกลับไข่อัตโนมัติ)
ขนาด  120 ฟอง

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ
            ปัจจุบันมีการมีเกษตรกรเลี้ยงไก่ เป็ด  นกกระทา เป็นจำนวนมากทั้งในการเลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพและในครัวเรือน แต่เนื่องจากถ้าซื้อลูกไก่ เป็ด และนกกระทา ก็เป็นการเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยง ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะสร้าง    เครื่องฟักไข่ระบบอากาศไหลวนแบบพอเพียง เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการฟักไข่ที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการการผลิตเชิงพาณิชย์ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกทั่วไป
             คณะผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้น “ตู้ฟักไข่ระบบระบบอากาศไหลวนแบบพอเพียง   เพื่อให้เกษตรมีตู้ฟักไข่ที่มีประสิทธิภาพ   ใช้งานง่าย สามารถนำอุปกรณ์ไปประกอบใช้เองได้ ราคาประหยัดเมื่อเทียบกับตู้ฟักไข่ที่ขายตามท้องตลาด    

    คุณลักษณะเด่น  

 1. เพื่อใช้ฟักไข่ไก่ เป็ด และไข่นกกระทา  ระบบอากาศไหลวนอัตโนมัติ
 2.  ประสิทธิภาพการฟักไข่ประมาณ95 %
 3. เพื่อลดต้นทุนในการซื้อ ตู้ฟักไข่จากท้องตลาดที่มีราคาแพงประหยัดกว่า 3,000 – 6,000 บาท เมื่อเทียบกับตู้ฟักไข่ที่มีคุณสมบัติเท่ากัน
 4. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
 5. เหมาะสำหรับงานเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ฟาร์มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ข้อมูลทั่วไป

 1. ตู้ฟักไข่ขนาด 48 x 70 x 71 ซม.
 2. ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ37.5ºC ± 0.5 º C
 3. ทำความร้อนตัวหลอดไส้  100 วัตต์ มี สวิทช์หรี่ไฟควบคุมเพื่อป้องกันหลอดขาด
 4. ควบคุมระบบการกลับไข่ โดยอัตโนมัติ 1 ชม./ครั้ง (สามารถตั้งได้หลายรูปแบบ)
 5. ระบบพัดลมกระจายความร้อนภายในตู้แบบอากาศไหลวน
 6. แรงดันไฟฟ้า 220  โวลท์  150 วัตต์
 7. ค่าไฟฟ้าประมาณ 250 บาทต่อการฟักหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนใช้งาน

 1.  เสียบปลั๊ก เปิดสวิทซ์ สังเกตพัดลมจะหมุน
 2. ใส่น้ำในถาดให้เต็ม
 3. ตั้งเวลากลับไข่ 2 ครั้งต่อชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมกับไข่
 4.  ตั้งอุณหภูมิการฟักไข่ประมาณ 37-38 ºC
 5. เปิดเครื่องไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อปรับสภาพอากาศภายในตู้ฟัก อุณหภูมิ 37-38 ºC ความชื้น 55 – 60 %
 6. นำไข่เข้าฟักในตู้โดยวางไข่ลงในถาดฟัก
 7. สังเกตการณ์ทำงานของตู้ฟัก อุณหภูมิและความชื้น การกลับไข่ ระยะเวลาในการฟักไข่ไก่ ประมาณ 20 วัน
 8. การปิดเครื่อง ปิดสวิทช์ 
  งบประมาณ  ตู้ฟักไข่ ขนาด
  120 ฟอง    6,000   บาท

view